top of page
SMa_Tempo_orkesteri-1001_edited.png

El Sistema Finland

IMG_2446.JPG

Tempo-orkesterit

Tästä on kysymys

Tempo-toiminta on matalan kynnyksen musiikkiharrastustoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota musiikin harrastamisen mahdollisuus kaikille lapsille tasapuolisesti ja ilman pääsykokeita. Tempo haluaa viedä musiikin harrastamisen ja instrumenttiopiskelun mahdollisuuden lasten lähelle. Parhaiten tämä onnistuu viemällä harrastusmahdollisuus kouluihin ja koulujen iltapäivätoiminnan puitteisiin.

Tempo-toiminta on saanut inspiraationsa Venezuelasta maailmanlaajuiseksi levinneen El Sisteman toiminnasta, mutta sen toimintamalli on sopeutettu suomalaiseen yhteiskuntaan. Toiminnan lähtökohdat ovat yhteisölliset ja sosiaaliset, mutta samalla musiikkikasvatuksellisesti laadukkaat.

Tempo-orkesterit

Tempo Vantaa

Tempo-toiminta alkoi syksyllä 2009 osana Vantaan ”Kokonainen maailma lähiössä” –hanketta, jonka tavoitteena oli lisätä maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutustamaahanmuuttajatiheillä Koivukylän ja Länsimäen alueilla. Hankkeen päätyttyä Tempo-orkesteritoiminta nähtiin niin hyvänä, että sitä päätettiin jatkaa. Tänä päivänä Tempo-toiminta on Vantaalla vakiintunut osaksi musiikkiopiston toimintaa yhteistyössä koulujen kanssa. 

Orkestereihin ei ole pääsykokeita ja sekä opetus että soittimet ovat oppilaille ilmaisia. Opetukseen sisältyy viikon aikana kaksi orkesteriharjoitusta ja 15 minuuttia kestävä yksilösoittotunti. Orkesteriharjoitukset pidetään koulupäivän jälkeen. Oma soittotunti pidetään pääsääntöisesti koulupäivän aikana. Tällä hetkellä Tempo-orkestereissa on soittajia yhteensä noin 130.

 

Lisää Vantaan Tempo-toiminnasta:
www.vantaa.fi/tempo


 

 • Facebook
 • Insta: @tempoorkesteri
tempo-logo-RGB-yellow-magenta.png
Tempo Vantaa

Tempo Oulu

Oulussa Tempo-toiminta käynnistyi keväällä 2018 Kaukovainion koululla ja syksyllä 2018 Paulaharjun koululla Tempo-musapajakerhoilla. Tempo-musapajakerhoissa tutustutaan musiikin eri elementteihin toiminnallisesti ja monipuolisesti, samalla valmistaen oppilaita orkesteritoimintaan.

Kesällä 2018 aloitetun soitinkeräyskampanjan myötä kerätään soittimia lastenorkesteritoiminnan käynnistämiseen Kaukovainiolla ja Pauharjussa. Soitinkeräyskampanjan aloitus oli huikea menestys, ja kesän aikana saimme lahjoituksena jo yli 40 soitinta Tempo-toimintaan! Soittimia kunnostetaan edelleen ja niitä on jo otettu käyttöön musapajaryhmissä Kaukovainion koululla. Soitinkeräyskampanja jatkuu edelleen ja vielä keräämme sopivan kokoisia soittimia orkestereiden käyttöön.

Oulussa Tempo-toiminta tehdään monen tahon yhteistyöllä. Oulussa opetustoiminta ohjautuu Oulu-opiston kautta ja yhteistyötä tehdään Oamk:n, ODL:n ja Oulun yliopiston musiikkikasvatuskoulutuksen kanssa. Tempo Sistema Oulu ry. vastaa yhteistyön koordinoinnista, kehittämisestä ja soitinlainoista. Kulttuurikeskus Valve on tarjonnut vahvaa ohjausta toiminnan käynnistykseen. Tukensa toiminnalle on osoittanut myös muun muassa Oulun konservatorio ja Oulu Sinfonia.

Lisää Oulun Tempo-toiminnasta:

www.tempooulu.fi

LOGO-OULU-TEMPO-RGB-BLUE.png
Tempo Oulu

Tempo Tampere

Tempo Tampere on käynnistynyt 32 lapsen voimin syksyllä 2021. Ensimmäinen esiintyminen nähtiin, kun lasten kulttuurikeskuksesta tultiin kuvaamaan, miten Tempo Tampere on päässyt käynnistymään harrastamisen Suomen mallin avulla. 

Harjoitukset ovat tiistaisin ja torstaisin heti koulupäivän päätyttyä. Olemme saaneet toimintaan mukaan mainion kummin, kun Vuoreksen koulun rehtori, Leena Kostiainen on lupautunut mukaan opiskelemaan viulunsoittoa kanssamme, silloin kun hänen kiireinen aikataulunsa sen sallii. Kaikki soittimet eivät ole vielä ihan kokonaan kasassa, vaan odotamme edelleen joitakin viuluja, jousia, olkatukia ja koteloita saapuviksi. Pääopeina meillä toimivat Verna (Viulu ja alttoviulu) ja Kimmo (Sello) Toimintaamme osallistuu myös TAMK.in pitkälle edenneet opiskelijat Terhi, Mika ja Olga, jotka toimivat arvokkaina apu-opeina ja opettavat myös soittoa.

Lisää Tempo Tampereesta: 
https://yle.fi/uutiset/3-12122572

Verna Kaunisto-Feodorow 
verna.kaunisto@sistemafinland.fi

LOGO-TAMPERE-TEMPO-RGB-YELLOW.png
Tampere
Tempo-pedagogiikasta

Tempo-pedagogiikasta

Tempo-orkesteri on yhteisöllistä harrastustoimintaa, jonka lähtökohtana on ollut monitaustaisten lasten keskinäisen kumppanuuden vahvistaminen yhteissoiton avulla. Toiminnan piiriin on valikoitunut kouluja alueilta, joilla on kaivattu matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Vuosien saatossa Tempo-toiminta on osoittautunut ”jokaisen lapsen orkesteriksi”, johon kaikki pääsevät taustaan katsomatta helposti mukaan. Tempo-orkesteriharrastuksen vaikutus oppilaiden ystävyyssuhteiden kehittymiseen on ollut merkittävä. Tempo-orkesterissa mukana oleminen on vahvistanut selkeästi oppilaiden sosiaalisen kanssakäymisen taitoja sekä koulunkäyntimotivaatiota.

Tempo-toiminnalla edistetään lasten hyvinvointia musiikin keinoin ja kehitetään elämäntaidollisia osa-alueita kuten keskittymistä, tarkkaavaisuutta, itseluottamusta sekä toisten huo- mioimista ja arvostamista. Koulujen merkitys sosiaalisten taitojen oppimisympäristönä on yhteiskunnassamme keskeinen. Yhteissoiton luoma ryhmädynamiikka edistää tasa-arvoa ja kiinnittymistä kouluyhteisöön.

SMa_Tempo_orkesteri-0967_edited.jpg

Tempo-toimintaa ohjaa ajatus siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada kasvamiseensa ja kulttuuriseen kehitykseensä pedagogista tukea. Opetuksessa pyritään siihen, että kaikki soittajat oppisivat yhdessä soitettavat kappaleet hyvin. Soittotekninen kehitys ei kuitenkaan ole tavoitteista tärkeimpiä, vaan se, että lapsi käy harjoituksissa ja juurtuu yhteisölliseen harrastustoimintaan muiden lasten kanssa.

 

Tempo-opetus pohjautuu tietyille toimintaperiaatteille, jotka on käytännössä todettu tärkeiksi:

 • Toimivat opetustilat

 • Tempo-opettajat työskentelevät tiiminä yhtenäisellä näkemyksellä 

 • Opetuksen pohjavire pidetään rentona ja rohkaisevana

 • Edistyminen nähdään vähässäkin

 • Ohjelmisto perustuu pääasiallisesti lastenlauluihin, klassisen ja kevyen musiikin melodioihin ja kansanmusiikkii

 • Musiikki esitetään akustisena digitaalista pianosäestystä lukuun ottamatta Orkesteri esiintyy” usein ja uskaliaasti”

 

Opetuksen ominaispiirteitä:

 • Aletaan heti soittaa yhdessä perinteisessä orkesteriasetelmassa 

 • Omilla soittotunneilla harjoitellaan orkesterikappaleita

 • Jousiopetuksessa käytetään apukeinoina otelaudan sorminauhoja ja jousen pikkurillityynyä

 • Opetus tapahtuu koulupäivän yhteydessä, jolloin Tempo-opettaja on aktiivisessa vuorovaikutuksessa kouluyhteisön kanssa

 • Soittajien musikaalisuutta ei testata

 • Monet soittajista ovat maahanmuuttajataustaisia

bottom of page