top of page
Violin and Music Sheet

El Sistema Finland ry

Tempo-toiminnan lähtökohta on sosiaalinen, ja sen esikuvana on venezuelalainen El Sistema - musiikkikasvatusmenetelmä. Yhdistys kasvattaa toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten keskinäistä kumppanuutta sekä lisää perheiden välistä kanssakäymistä. Tavoitteena on tukea sosiaalista kasvua ja edistää hyvinvointia kehittämällä elämäntaidollisia asioita kuten itseluottamusta, toisten huomioimista ja arvostamista sekä tunneherkkyyden löytämistä.

El sistema Finland ry on kattojärjestö Suomessa toimiville jäsenjärjestöille. Yhdistyksen tarkoituksena on ensisijaisesti toimia sistema- pedagogian mukaisen lasten ja nuorten soitonopetuksen ja orkesteritoiminnan järjestäjänä, kehittäjänä ja edistäjänä valtakunnallisesti. Kansainväliset alan verkostot ovat tärkeä osa TEMPO-kasvatus- ja opetustyötä.

Yhdistys tekee toimintaa tunnetuksi ja vie orkesteritoiminnan ja opettajien myötä tietoutta alasta kiinnostuneille ja edistää sosiaalisten ja  taidelähtöisten työtapojen käyttöä. El Sistema Finland ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea erilaisista taustoista tulevien lasten ja nuorten yhteenkuuluvaisuutta ja vuorovaikutustaitoja kannustavassa ilmapiirissä erityisesti musiikin, mutta myös muun osallistavan toiminnan avulla.
 

El Sistema Finland ry toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa, joiden toiminta tukee sistema-pedagogian mukaista lasten ja nuorten soitonopetusta ja orkesteritoimintaa yhteismusisoinnin ilon ja kokemuksellisuuden kautta.  

bottom of page